Uvodna stranka O nas Sluzby Tipy Galeria Kontakt
Pondelok 12:30 - 17:00
Utorok 12:30 - 17:00
Streda 12:30 - 17:00
Štvrtok 12:30 - 17:00
Piatok 12:30 - 17:00
Sobota, Nedeľa súrne prípady na telefóne
 
 
22. Niečo o domácich králikoch

MYXOMATÓZA KRÁLIKOV

Myxomatóza králikov je vírusové ochorenie známe vyše 100 rokov. V priebehu posledného desaťročia sa menia formy ochorenia a okrem klasickej myxomatózy s uzlíkmi na hlave a opuchmi okolo pohlavných orgánov sa stretávame aj s pľúcnou formou, ktorá sa vyznačuje prevládaním pľúcnych príznakov.
Ochorenie sa prejavuje uzlovitými zdureninami v oblasti hlavy, nosa (sťažujú dýchanie), okolo pohlavných orgánov, opuchom viečok a výtokom z očí . Príznaky sa objavujú po 4 - 14 dňoch od nakazenia. Väčšina postihnutých králikov zomiera. K prenosu klasickej formy myxomatózy medzi zvieratami dochádza priamym alebo nepriamym stykom (krmivo, voda). Významný podiel na šírení má aj bodavý hmyz.
Prevenciou je očkovanie, ochrana králikov pred komármi, správna dezinfekcia v chovoch a vylúčenie krmiva z plôch, kde majú prístup divé králiky a zajace. Vírus sa ničí pri teplote nad 80 stupňov (pre dezinfekciu príslušenstva).
Očkovanie sa vykonáva v 10. týždni života, následne v 6 mesiaci a ďalej každých daľších 6 mesiacov. Imunita po očkovaní pretrváva 4 - 6 mesiacov. Vakcína nemusí byť úspešná pokiaľ je králik už nakazený.

KOKCIDIÓZA KRÁLIKOV

Je to typická choroba. Kokcídie sú jednobunkové parazity, ktoré sa rozmnožujú pohlavne aj nepohlavne. Vyvíja sa hlavne v pečeni a črevách. Základné klinické znaky sú: malátnosť, menšia spotreba sena, hnačka. V závislosti od druhu sa tieto znaky vyskytujú 4 až 6 deň po infekcii. Na 14 až 16 deň po infekcii dochádza k normálnemu príjmu krmiva.Je to choroba spôsobená parazitmi - kokcídiami, tie poškodzujú králikom sliznicu čriev alebo pečeň. Spôsob prenosu: trusom nakazených králikov, infikovaným krmivom - hlavne zeleným, infikovaným náradím... Prenášajú ju divé králiky, ale aj vtáctvo (sliepky, holuby) a hlodavce.
Najčastejšie sa nakazia mláďatá vo veku 6-7 týždňov, ale aj dospelé králiky a králiky od veku 3 týždňov (prostredníctvom nakazenej matky pri cicaní). Obdobie najčastejšieho výskytu kokcidiózy: jar a jeseň. Faktory ovplyvňujúce vypuknutie choroby: náhla zmena krmiva, výkyvy teplôt, zvýšená vlhkosť.
Príznaky: chudnutie, bledé očné spojivky, nahrbený chrbát, striedanie hnačky a zápchy, nafúknuté brucho, smädivosť, slinenie
Liečba: podľa rád veterinára, zvyčajne podávanie antikcidík (Sulfadimidin, Sulfacox, Robenidin, ESB3,...)
Prevencia: Pravidelné preliečovanie každé cca 3-4 mesiace

MOR KRÁLIKOV

Mor králikov (vírusová hemoragická septikémia), je relatívne nové ochorenie, prvý krát opísané v r. 1984 v Číne. Počas nasledujúcich troch rokov sa rozšírilo do Európy (u nás sa mor vyskytol prvýkrát v r. 1987) a dnes sa vyskytuje na štyroch kontinentoch. Ak dôjde k vypuknutiu moru v chovoch králikov, dochádza k veľmi vysokým stratám spôsobených úhynom zvierat. Mortalita môže dosiahnuť až 100%.
Klinické príznaky: Mor králikov prebieha najčastejšie v perakútnej alebo akútnej forme, chronická a subchronická forma sú výnimočné. Klinické príznaky sú najprv nenápadné: malátnosť, somnolencia, inapetencia, v priebehu niekoľkých hodín sa môžu objaviť nervové príznaky ? parézy, paralýzy, kŕče, epistaxis, edém spojiviek, prípadne cyanóza. Priebeh je väčšinou veľmi rýchly ? zviera uhynie počas 12-24 hodín po objavení prvých klinických príznakov. Často nachádzame už mŕtve králiky bez akýchkoľvek príznakov, väčšinou v dobrej kondícii. Pri pitve zisťujeme krvácaniny na pohrudnici, pobrušnici a obličkách. Na ochorenie sú najodolnejšie mláďatá do veku 60 dní.
Prenos: Priamym kontaktom, vzduchom, prachom, bodavým hmyzom, krmivom, chovateľskými pomôckami. K rýchlemu šíreniu prispieva aj nedostatočná výživa a nevhodná zoohygiena v chove.
Terapia, prevencia: Terapia moru králikov neexistuje, jedinou účinnou ochranou je včasná a pravidelná vakcinácia králikov. Veľký význam pre vytvorenie zdravého a odolného chovu má správne dodržiavanie vakcinačnej schémy. Vakcinačná schéma súvisí s vekovou rezistenciou králikov voči kalicivírusu. Je známo, že pred dosiahnutím 4. týždňa sú králiky voči kalicivírusu prakticky nevnímavé. Medzi 4.-10. týždňom sa vnímavosť zvyšuje a u zvierat vo veku nad 10 týždňov dosahuje maximum.
 
Autor článku: MVDr. Karol Kaigl
späť na tipy >>>
 

             Počet návštev: 684832

Uvodna stranka Mapa kontakt BlueDimension CreativeStudio