Uvodna stranka O nas Sluzby Tipy Galeria Kontakt
Pondelok 12:30 - 17:00
Utorok 12:30 - 17:00
Streda 12:30 - 17:00
Štvrtok 12:30 - 17:00
Piatok 12:30 - 17:00
Sobota, Nedeľa súrne prípady na telefóne
 
 
24. Vitamín D3

Vitamín D prežíva v súvislosti s novými objavmi po r. 2000 svoju renesanciu.

O  jeho dôležitosti pre normálny vývoj a mineralizáciu kostí sa vie už viac než storočie.

Ďalšie významné vplyvy tohto vitamínu na zdravie sa však začali skúmať a odkrývaťpo objavení receptoru pre vitamín D v rôznych tkanivách a bunkách tela. Mnohé vedecké práce a pozorovania v súvislosti s týmto objavom viedli k prehodnoteniu fyziologických a farmakologických účinkov vitamínu D. Výsledky najnovších výskumov poukazujú na vzťahy medzi saturáciou organizmu vitamínom D a rozvojom autoimunitných a civilizačných ochorení vďaka jeho imunomodulačným účinkom. Mnoho vedeckých prác naznačuje súvislosti medzi vitamínom D a takými autoimunitnými ochoreniami ako je skleróza multiplex, reumatoidná artritída, inzulín-dependentný diabetes melitus, psoriáza a zápalové ochorenia čriev (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída). Skúma sa tiež jeho vplyv na zníženie krvného tlaku, ochranné pôsobenie na kardiovaskulárny systém a protinádorové účinky.

Pretože vitamín D patrí k skupine vitamínov, ktoré sú rozpustné v tukoch (podobne ako vitamín A, E a K) - čo znamená, že sa v organizme dlhodobo ukladáv telesnom tuku a pečeni - jeho nadmerný dlhodobý príjem môže spôsobiť hypervitaminózu (otravu, intoxikáciu vitamínmi). Intoxikácia vitamínom D je však veľmi zriedkavá, mohla by nastať pri dlhodobom príjme 40 000 UI (medzinárodných jednotiek) tohto vitamínu. Väčšina vitamínových doplnkov však obsahuje iba 200 ? 500 UI na jednu tabletu, resp. kapsulu. Je preto viac pravdepodobné, že príjem vitamínu D je nižší ako je žiaduce . Navyše časopis Science Daily (Jan. 10, 2012) uverejnil  stanovisko výskumníka Faustina R. Pérez-Lópeza, vychádzajúce z rozsiahlej epidemiologickej štúdie, že 50-70% Európanov trpí nedostatkom tohto vitamínu.

Epidemiologické štúdie ukázali súvislosti mnohých ochorení (vrátane výskytu niektorých karcinómov) s nízkymi hladinami vitamínu D a je pravdepodobné, že prevencia a liečba deficitu vitamínu D je dôležitejšia než obavy z hypervitaminózy.

Charakteristika vitaminu D

Vitamín D v skutočnosti nie je vitamín, ale steroidný hormón. Má dve základné neaktívne formy: vitamín D2 (ergokalciferol) z rastlinných zdrojov a vitamín D3 (cholekalciferol) zo živočíšnych zdrojov (najmä tučné ryby - losos, makrela, pečeň a vaječný žĺtok). Cholekalciferol je až 4x účinnejší ako ergokalciferol (biologický účinok 1 mg D3 zodpovedá účinku 4 mg D2. Hlavným zdrojom vitamínu D pre človeka je jeho endogénna syntéza. Človek si viac ako 90% potrebného množstva vitamínu D tvorí v koži. Po ožiarení UV svetlom sa otvorí prstenec B, čím vzniká ergokalciferol (D2) alebo cholekalciferol (D3), ktoré robí bunkovú membránu priepustnou pre rôzne ióny vrátane kalcia. V krvi je cholekalciferol transportovaný do pečene, kde prebieha prvá hydroxylácia na 25 (OH) vitamín D - kalcidiol. Kalcidiol je ukazovateľom saturácie organizmu vitamínom D. Tvorba kalcidiolu v pečeni je priamo úmerná ponuke provitamínu.  Hydroxyláciou kalcidiolu v obličkách vzniká 1,25 (OH) 2 kalciferol - kalcitriol, aktívny metabolit vitamínu D, ktorý je štrukturálne i funkčne príbuzný steroidným hormónom .

Vedci spájajú viacero aspektov imunitného systému s nedostatkom hladiny vitamínu D.

Vit D reguluje bunky, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie imunity. Je to skutočný modulátor imunitnej odpovede, ktorý dokáže predchádzať nadmernej expresii prozápalových cytokinov (t.j. bielkovinových pôsobkov, prostredníctvom ktorých bunky imunitného systému medzi sebou komunikujú) a zvyšovať účinnosť makrofágov v boji s patogénmi. Navyše, nízke hladiny vitamínu D sú spojené s vývojom autoimunitných ochorení ako je skleróza multiplex, reumatoidná artritída, inzulin-dependentný diabetes melitus a zápalové ochorenia čriev (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída).

Imunitný systém používa dva základné typy obrannej reakcie, a to Th1 (T helper 1) a Th2 (T helper 2). Obe zložky imunity spolupracujú v dynamickej rovnováhe a formujú sa z takzvaných spiacich ? T-helper-0 buniek predstavujúcich Th0 zložku imunity. Diferenciácia Th0 buniek prebieha na základe biologických informácií sprostredkovaných bielkovinovými látkami ? cytokínmi. Zdravý imunitný systém dokáže zabezpečiť dynamickú rovnováhu oboch základných zložiek imunity podľa typu napadnutia.

Experimentálne modely potvrdzujú hypotézu, že vitamín D (resp. jeho aktívny metabolit kacitriol) zasahuje do regulácie T lymfocytov inhibíciou Th1 buniek a stimuláciou regulačných T buniek a Th2 buniek. Pri nedostatku vitamínu D vzniká môže viesť k výskytu autoimunitného ochorenia.

(M. T. Cantona, B.D. Mahon: Mounting evidence for vitamin D as an environmental factor affecting autoimmune disease prevalence, Exp Biology and Medicine, 2004)

Skupiny ľudí ohrozené nedostatkom vitamínu D:

- tehotné a dojčiace ženy
- novorodenci a kojenci
- vyvíjajúci sa organizmus
- deti s opakovanými infektmi
- vegetariáni a vegáni
- pacienti s malabsorpciou (IBD, celiakia, pankreatická insuficiencia)
- pri chronických chorobách pečene a obličiek
- seniori, postmenopauzálne ženy
- pacienti s opakovanými zlomeninami, osteopéniou a osteoporózou
- kardiaci, hypertonici, diabetici, obézni jedinci
- pacienti s poruchami kalciumfosfátového metabolismu: hypoparatyreóza, tetania
- ľudia vyhýbajúci sa prirodzenej expozícii slnku
- ľudia nadmerne poží vajúci alkohol

Doporučené dávkovanie Doporučené denné dávky sa líšia v závislosti od autorov, odporúčam napr. link: http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/new-recommendations-for-calcium-and-vitamin-d-intake/

Ochorenia spájané s deficitom vit. D :

1. Parkinsonova choroba
Nové štúdie naznačujú, že u starších ľudí s nedostatkom vit D je väšia pravdepodobnosť vývoja neurologických ochorení.

Zdroj: http://jgp.sagepub.com/content/22/3/188

2. Astma a choroby dýchacích ciest detí
Vit D a jeho aktivovaná forma 1, 25 (OH) 2D calcitriol účinkuje ako streroidný hormón, ktorý má významný účinok na imunitu organizmu - pôsobí ako modulátor imunity, ktorý predchádza škodlivému vplyvu prozápalových cytokinov a zvyšuje potenciál buniek prirodzenej imunuty ? makrofágov., neutrofilov, monocytov , NK buniek (''prirodzených zabíjačov'') a buniek výstelky respiračného traktu. Dobrovoľníci naočkovaní živým oslabeným vírusom chrípky

Intervenčné štúdie ukázali, že vit D redukuje incidenciu respiračných ochorení u detí. Cannell J.J. s kolegami (Atascadero State Hospital, 10333 El Camino Real, Atascadero, CA 93422, USA ) predpokladá, že vitamin D, alebo jeho nedostatok môže byť tzv. Hope-Simpsonovým "sezónnym stimulom'' pre výskyt chrípky.

 Zdroj: Canenll J.J. et al. : Epidemic influenza and vitamin D.Epidemiol Infect. 2006 Dec;134(6):1129-40.

Desiatky štúdií naznačilo spojitosť medzi hladinou vit D a závažnosťou a zvládaním liečby astmy u detí. Táto korelácia pravdepodobne súvisí s účinkom vit D na imunitný systém. Je známe, že vit D sa podieľa na riadení vrodenej, bunkami sprostredkovanej imunity. Tieto bunky produkujú antimikrobiálne peptidy účinné v boji proti vírusom, baktériám a hubám, a vykazujú aj inhibičný efekt na zápalovú odpoveď organizmu proti vírusom. Navyše, výskum T buniek u pacientov s astmou rezistentnou na liečbu steroidmi ukázal, že suplementácia vitaminom D môže zlepšiť terapeutickú odpoveď tak, že obnoví steroidmi poškodené uvoľňovanie interleukínu-10 T bunkami.

Zo štúdií vyplýva, že deficit vit D predisponuje deti k respiračným chorobám a táto predispozícia je závažnejšia u detí s astmou. Naopak, ukázalo sa, že suplementácia vitamínom D znižuje incidenciu respiračných infekcií.

Zdroj: Xystrakis E, Kusumakar S, Boswell S, Peek E, Urry Z, Richards DF, et al.Reversing the defective induction of IL-10-secreting regulatory T-cells in glucocorticoid-resistant asthma patients. J Clin Invest 2006; 116:146-55

Zdroj: Wayse V, Yousafzai A, Mogale K, Filteau S. Association of subclinical vitamin D deficiency with severe acute lower respiratory infection in Indian children under 5 y. Eur J Clin Nutr 2004;58:563-7

Zdroj: Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, Holick MF, Grant WB, Madronich S, et al.: Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect 2006;134:1129-40

Zdroj: Aloia JF, Li-Ng M. Re: epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect 2007;135:1095-6. author reply Epidemiol Infect 2007;135:1097-8.

Vedci Harvardskej univerzity v Bostone zistili u detí s deficitom vit D vyššiu pravdepodobnosť výskytu astmatických atakov než u detí s normálnou hladinou vitamínu D 

Štúdia vykonaná u 616 detí s astmou ukázala, že nedostatočné hladiny vit D boli spojené so zvýšenými markermi alergie (celková hladina IgE a počet eozinofilov vperiférnej krvi) a závažnejšími atakmi astmy. Celkovo viac ako štvrtina detí s astmou trpela nedostatkom vi t D (28%).

Zdroj: Serum vitamin D levels and severe asthma exacerbations in the Childhood Asthma Management Program study, John M. Brehm et al., The Journal of Allergy and Cli nical Immunology, 2010., vol. 126, N 6, pp. S1-S58

Nižšia hladina vit D u detí s ťažkou, na terapiu rezistentnou astmou bola spojená so zmnožením vrstvy hladkej svaloviny dýchacích ciest a horším zvládaním astmy a funkcií pľúc. Spojitosť medzi vit D, štruktúrou dýchacích ciest a ich funkciou naznačuje, že suplementácia vitamínom D by mohla byť užitočná u detí s ťažkou, na terapiu rezistentnou astmou

Zdroj: Atul Gupta et al. : Relationship between Serum Vitamin D, Disease Severity, and Airway Remodeling in Children with Asthma, Am. J. Respir. Crit. Care Med.December 15, 2011 vol. 184 no. 12 1342-1349

Štúdia v severnom Taliansku ukázala, že väčšina detí s astmou vykazovala nedostatočné (medzi 20-30 ng/ml) alebo deficitné (menej než 20 ng/ml) hladiny vitamínu D v krvnom sére. Deficit vit D koreloval s horším zvládaním ochorenia a zníženými pľúcnymi funkciami.

Zdroj: Iolanda Chinellato, MD, et al.: Vitamin D Serum Levels and Markers of Asthma Control in Italian Children, THE JOURNAL OF PEDIATRICS . 158, No. 3, 437-441

3. Chronická bolesť
Štúdie Dr. G. Plotnikoffa a Mayo kliniky naznačujú spojitosť medzi chronickou bolesťou a deficitom vit D

Zdroj: http://jgp.sagepub.com/content/22/3/188

4. Obezita u detí
Deti s deficitom vit D majú tendenciu k vyššiemu BMI (Body Mass Index).

Zdroj: http://www.ajcn.org/content/92/6/1446.abstract

5. Autoimunitné ochorenia
Štúdia publikovaná v Genome Research naznačuje, že ľudia s nedostatkom vit D sú náchylnejší k autoiminitným ochoreniam ako skleróza multiplex, diabetes typu 1, Crohnova choroba.

Zdroj: http://genome.cshlp.org/site/press/gr107920.xhtml

6. Diabetický a metabolický syndróm
Vedci z Univerzity John Hopkins prezentovali štúdiu poukazujúcu na spojitosť medzi deficienciou vit D a diabetom a metabolickým syndrómom, ktorý je prekurzorom diabetu.

Zdroj: http://www.endo-society.org/media/ENDO-10/research/LowvitaminDlinkedtothemetabolicsyndromeinelderlypeople.cfm

7. Rakovina, kardiovaskulárne choroby a ďalšie ochorenia
Nasledovná štúdia, ktorá sa objavila v American Journal of Clinical Nutrition  poukázala na preventívne benefity vit D3 vo vzťahu k rakovine, kardiovaskulárnym chorobám a mnohým ďalším ochoreniam.

Zdroj: http://www.ajcn.org/content/79/3/362.abstract

8. Zápal
Štúdia publikovaná v r. 2009 v Archives of Internal Medicine potvrdila spojitosť medzi deficitom vit D u inak zdravých žien a zvýšeným počtom zápalových ochorení.

Zdroj: http://hyper.ahajournals.org/cgi/content/abstract/57/1/63

9. Chrípka
Výskum Johna Cannella ukázal protektívny účinok vit D proti sezónnej chrípke. Ďalší výskum uskutočnený Norrisom Glickom a Ellie Campbell naznačil, že vit D predchádza H1N1 chrípke. Navyše, ukázalo sa tiež, že deficit vit D aktivuje vírus chrípky.

Zdroj: http://vitamind3blog.com/2010/05/vitamin-d3-and-influenza/

10. Hypertenzia a vysoká hladina cholesterolu
Dôkazy z mnohých klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na fakt, že zvýšenie hladiny vit D 3 má vplyv na zníženie vysokého krvného tlaku a cholesterolu u pacientov s nedostatkom tohto vitamínu.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2798112/

11. Depresia
Viacero štúdií potvrdilo vzťah medzi nízkou hladinou vit D3 a depresiou.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21067618

12. Zubný kaz
Existujú silné dôkazy desiatok štúdií, ktoré naznačujú spojitosť medzi deficitom vitamínu D a zubným kazom. Viac ako 90% týchto štúdií konštatuje, že suplementácia detí vit. D predchádza zubným kazom.

Zdroj: http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v05n03.shtml
 
Autor článku: MVDr. Alžbeta Kaiglová
späť na tipy >>>
 

             Počet návštev: 684841

Uvodna stranka Mapa kontakt BlueDimension CreativeStudio